BF Skinner sei eartiids "De echte fraach is net oft masines tinke, mar oft manlju dogge" ...

BF Skinner sei ienris "De echte fraach is net of masines tinke, mar oft manlju dat dogge". Dit sprekwurd is heul fan tapassing op it nije ferskynsel fan 'e selsridende auto en foar de manier wêrop de maatskippij dit produkt behannelt. Men moat bygelyks begjinne te tinken oer de ynfloed fan 'e selsridende auto op it ûntwerp fan it Nederlânske moderne dyknetwurk. Om dy reden hat minister Schultz van Haegen it rapport 'Zelfrijdende auto's, Verkenning van implicaties op het ontwerp van wegen' (23 'Sels rydende auto's, ferkennen fan ymplikaasjes oer it ûntwerp fan diken') oanbean oan de Nederlânske Twadde Keamer. Dit rapport beskriuwt ûnder oaren de ferwachting dat it mooglik sil wurde om tekens en dykmarkeringen fuort te litten, diken oars te ûntwerpen en gegevens út te wikseljen tusken auto's. Op dizze manier kin de selsridende auto bydrage oan it eliminearjen fan ferkearsproblemen.

Diele