Op 1 july 2017 feroaret yn Nederlân de arbeidswet ...

Op 1 july 2017 feroaret yn Nederlân de arbeidswet. En dêrmei de betingsten foar sûnens, feiligens en previnsje.

Arbeidsomstannichheden foarmje in wichtige faktor yn 'e wurkgelegenheidsferhâlding. Wurkjouwers en meiwurkers kinne dêrom profitearje fan dúdlike ôfspraken. Op dit stuit is d'r in grut ferskaat oan kontrakten tusken de tsjinsten foar sûnens en feiligens, doktors fan bedriuwen en wurkjouwers, dy't resultearje kinne yn net genôch soarch. Om dizze situaasje te bestriden yntroduseart de regearing it basiskontrakt.

De regearing sil ek it «Stappenplan Arbozorg» lansearje. Dit plan soe moatte resultearje yn in fatsoenlike útfiering fan 'e sûnens- en feiligensskema binnen it bedriuw. Net allinich de wurkjouwer, mar ek de wurkgelegenheidsadvokaat as de fertsjintwurdiging fan personiel en eksterne tsjinst foar sûnens en feiligens sille in rol hawwe yn dit plan.

Do you wonder what consequences the new legislation will have for your organization? On June 13, 2017 the  Ministry of Social Affairs and Employment presented the digital toolkit «The changes in the Labour Law», where you can find factsheets, documents and animations on the changes in the legislation.

2017-06-13

Diele