Pension skieding

Yn 't gefal fan skieding hawwe jo beide rjocht op de helte fan' e pensjoenen fan jo partners. Dit wurdt yn 'e wet steld. It giet allinich om it pensjoen dat jo opboude tidens jo houlik as registrearre partnerskip. Dizze ferdieling wurdt 'pensjoenutjilding' neamd. As jo ​​it pensjoen oars wolle ferdiele, kinne jo hjir ôfspraken oer meitsje. Jo kinne in notaris dizze ôfspraken opskriuwe yn jo houliksoerienkomst of partnerskipoerienkomst, of jo kinne in advokaat as mediator dizze ôfspraken opskriuwe yn in skiedingsoerienkomst. Dit is in dokumint dat alle ôfspraken befettet, lykas de ferdieling fan jo besittings, hûs, pensjoen, skulden en hoe't jo alimintaasje regelje. Jo kinne ek in oare ferdieling kieze. Yn dat gefal kompensearje jo jo rjocht op pensjoen mei oare rjochten. As jo ​​bygelyks in grutter diel fan jo pensjoen ûntfange, kinne jo derfoar kieze om minder alimintaasje fan jo echtgenoat te ûntfangen.

Diele