Wurkjouwers moatte omtinken jaan oan de omstannichheden wêrûnder se ...

Wurkjouwers moatte oandacht jaan oan 'e omstannichheden wêryn se in meiwurker ûntslach wolle. Dit wurdt opnij bewiisd troch in oardiel fan 'e distriktsrjochtbank yn Assen. In sikehûs moast syn wurknimmer (in apotheker) in oergongsfergoeding fan € 45,000 en in ridlike fergoeding fan € 125,000 betelje, om't d'r gjin ridlike grûnen wiene foar it beëinigjen fan it wurkplak. It sikehûs bewearde dat de apotheker dysfunksjonele wie, wat die bliken dat it net it gefal wie. It kontrakt waard lykwols nettsjinsteande ûntbûn, mei de tawiisde foardielen as resultaat. Reden hjirfoar wie dat yn 'e tuskentiid de wurkgelegenheidsferhâlding fersteurd wie, wat folslein oan' e wurkjouwer te taskriuwen wie.

10-02-2017

Law & More